Tercih Sorgulama

2019(KPSS) A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SIKÇA SORULAN SORULAR
2019KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SIKÇA SORULAN SORULAR

*1.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavıbaşvuruları ne zaman başlıyor?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavıbaşvuruları, 3Mayıs 2019tarihinde başlamıştır. Başvurular, 15Mayıs 2019tarihinde sona erecektir.

2.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavıhangi oturumlarda yapılacaktır?


2019-KPSSA Grubu ve Öğretmenlik Sınavı, a)Genel Yetenek-Genel Kültür, b)Eğitim Bilimleri, c)Alan Bilgisi, d)Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)oturumlarında yapılacaktır

3.Her oturuma katılmak zorunlu mudur?

2019-KPSSA Grubu ve Öğretmenlik SınavınınGenel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tüm adaylar için zorunludur. Diğer oturumlara katılmak adayın tercihine bağlıdır ancak, adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar mevcuttur. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmen olarakgörev almak isteyenlerin,sınavınGenel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, Eğitim Bilimleri Oturumu ile alanlarında ÖABT yapılıyorsa ilgili alanda ÖABT’ye katılmaları zorunludur.

4.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavıoturumları ne zaman yapılacaktır?

a)2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14Temmuz 2019tarihinde,

b)Alan Bilgisi oturumları, 20-21Temmuz 2019tarihlerinde,

c)ÖABT,28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

5.2019-KPSS A Grubuve Öğretmenlik SınavınınAlan Bilgisi oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Bu adaylar,katılacakları oturumları belirlerken Tablo-2’yi dikkatlice incelemelidirler.


6.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik SınavınınEğitim Bilimleri oturumunakatılmak zorunlu mudur?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültürile Eğitim Bilimlerioturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor iseÖğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT)katılmaları zorunludur.


7.2019-ÖABT’yekatılmak zorunlu mudur?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimlerioturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’yekatılmaları zorunludur.


8.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik SınavınınAlan Bilgisi oturumlarına nasıl başvurabilirim?


2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına başvuru yapabilmek için önce 2019-KPSS başvurusu yapmak gerekmektedir.2019-KPSS başvurusu yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar,
2 başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alan bilgisi sınavları oturumlarına başvurularını yapabileceklerdir.


9.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavınakimlerin başvurması gerekmektedir?


a)Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler.

b)Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler.

10.Sınava kimler başvurabilir?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

11.2019-KPSS A Grubu ve ÖğretmenlikKılavuzuna nasıl ulaşabilirim? Kılavuz, http://www.osym.gov.trinternetadresinde DUYURULARbaşlığı altında yayımlanmıştır.

12.Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindegeçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisibulunan adaylar,bireysel olarakinternetaracılığıylahttps://ais.osym.gov.tradresindenbaşvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindegeçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar,ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya yetkilendirilmişbaşvuru merkezlerinin birinden başvuruyapacaklardır.

13.ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri,ÖSYM’nin http://www.osym.gov.trinternetadresinde“2019-KPSS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

14.Bir başvuru merkezinde KPSS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur.Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

15.Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerliliksüresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir.(Nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlikkartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)


16.Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

Adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’ninhttps://odeme.osym.gov.trinternet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

17.Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?

KPSSiçinbaşvuru bilgilerisistemekaydedildiktenve onaykodu sisteme girildikten sonrasınav ücreti yatırılır.

18.Sınav ücretleri en son ne zaman yatırılabilir? Sınav ücreti ödeme için son gün 16 Mayıs 2019 tarihidir.


19.Başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

KPSS başvuru süresi içinde daha önce seçilmiş oturumlara oturum ekleme yapılabilir.


20 3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında sınava başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında sınava başvurusunu yapmayan adaylar, Geç Başvuru Gününde (28 Mayıs2019tarihinde) 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavıbaşvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı günbaşvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadeceÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.trinternet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

21.Geç başvuru günündeoturum eklenebilir mi?

Evet.Geç başvuru gününde daha önce başvurusu yapılanoturumlara ekleme yapılabilir.

22.Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

23.Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:a)İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi(SGB)b)Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportNüfus cüzdanıveya T.C.Kimlik Kartıveyageçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartınınaslı,T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslıgeçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacakgüncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizisınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.)ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınavgünü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veyaadayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasınısağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarasıelle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

24.Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

25.Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dansonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dansonra sınav binalarına alınmazlar.


26.Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat öncehazır bulunmaları gerekmektedir.


27.Sınava Giriş Belgemi nasıl edinebilirim?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden edinebilirler.

28.Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

29.Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önceden gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

30.Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

31.ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ilesınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içindeÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır

:a)Genel Amaçlı Dilekçe örneği,
b)Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, c)Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge

32.İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanında öğretmen olarak atanma hakkım var. 2018 yılı puanımı kullanabilir miyim?

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanda atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanda2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT)girmeleri zorunludur.

33.Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında öğretmen olarak atanma hakkım var. 2018 yılı puanımı kullanabilir miyim?

Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanda atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur.* Sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar özet olarak hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda bulunmaktadır.Adayların Kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.