Tercih Sorgulama

11 yeni fakülte ve 3 enstitü kurulduBakanlar Kurulu, bazı üniversitelerde yeni fakülteler kurulmasını ve kapatılmasını onayladı.

İşte 16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 ayrı karar

1- 2017/11320 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması ile Kapatılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2017/11320
Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
KARAR

MADDE 1- (1) İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Sağlık Yüksekokulu ile
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu,
Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi,
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2- 2018/11209 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ile Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11209
Bazı yükseköğretim kurumlanna bağlı olarak enstitü ile fakülte kurulması ve kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazılan üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1- (1) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sanat, Tasanm ve Mimarlık Fakültesi ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesinde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uluslararası Tıp Fakültesi,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Lisansüstü Programlar Enstitüsü kurulmuştur.

MADDE 2- (1) İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kapatılmıştır.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3- 2018/11272 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11272
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ile yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile
Antalya İli Kemer İlçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi,
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Konular